ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΝΥΑΕ

Τρίπολη 19/11/2018

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εκφράζει την αντίθεση του με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΙΝΥΑΕ για τη διακοπή λειτουργίας του Παραρτήματος στην Τρίπολη και την απόλυση της εργαζόμενης που εργάζεται σήμερα εκεί.

Η αναγκαιότητα ουσιαστικής λειτουργίας του Ινστιτούτου και ιδιαίτερα των παραρτημάτων του στην περιφέρεια είναι μεγάλη. Το ΕΛΙΝΥΑΕ αποτελεί σήμερα το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο στη χώρα μας που αναπτύσσει μελετητικό και πληροφοριακό έργο και μπορεί να υποστηρίξει τους εργαζόμενους και τους εργοδότες για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η συρρίκνωση της δραστηριότητας του ΕΛΙΝΥΑΕ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν και η ανάγκη για ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε όλη τη χώρα γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

Ειδικά για την Πελοπόννησο την οποία καλύπτει το Παράρτημα Τρίπολης του ΕΛΙΝΥΑΕ, λειτουργούν μεγάλες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ Κορίνθου, Καλαμάτας, Τρίπολης), το Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης της ΔΕΗ και συμβαίνουν πολλά εργατικά ατυχήματα, ακόμα και θανατηφόρα, καθώς και επαγγελματικές ασθένειες, για τις οποίες δεν έχει γίνει ουσιαστική έρευνα και καταγραφή.

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ζητά:

 • Την επανεξέταση και ανάκληση της απόφασης για κλείσιμο του Παραρτήματος Τρίπολης του ΕΛΙΝΥΑΕ και της απόλυσης της εργαζόμενης.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΛΙΝΥΑΕ από το ΛΑΕΚ και άλλες πηγές
 • Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και ανάπτυξη του αναγκαίου έργου του ΕΛΙΝΥΑΕ με περιεχόμενο δράσεων που θα ανταποκρίνεται ι στις σημερινές οξύτατες ανάγκες των εργαζομένων της χώρας για την προστασία τους από τον επαγγελματικό κίνδυνο.

 

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Στρατηγάκος

Advertisements

ΤΕΕ Πελοποννήσου: Ανάκληση απόφασης κατάργησης παραρτήματος Πελοποννήσου του ΕΛΙΝΥΑΕ

 Τρίπολη 20/11/2018

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ανάκληση απόφασης κατάργησης παραρτήματος Πελοποννήσου του ΕΛΙΝΥΑΕ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε για τη λήξη λειτουργίας του Παραρτήματος Πελοποννήσου του ΕΛΙΝΥΑΕ και την απόλυση της συναδέλφου Μηχανικού που εργάζεται εκεί.

Διαπιστώνουμε ότι δεν εισακούστηκαν οι θέσεις που είχαμε καταθέσει το Σεπτέμβριο του 2017, που μαζί με άλλους φορείς, είχαμε θέσει το ζήτημα της αναγκαιότητας της συνέχισης λειτουργίας των περιφερειακών δομών του ΕΛΙΝΥΑΕ, όπως και του παραρτήματος Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.

Θεωρούμε ότι ενέργειες – πολιτικές που υπονομεύουν τις δυνατότητες προώθησης της ουσιαστικής έρευνας για την προστασία από τον επαγγελματικό κίνδυνο, επιδεινώνουν τις συνθήκες εργασίας και δημιουργούν προϋποθέσεις αύξησης των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο στη χώρα μας που αναπτύσσει μελετητικό και πληροφοριακό έργο και μπορεί να υποστηρίξει τους εργαζόμενους για θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Ως εκ τούτου είναι μεγάλη η αναγκαιότητα της ουσιαστικής λειτουργίας του Ινστιτούτου και ιδιαίτερα των Παραρτημάτων του στην περιφέρεια, με ενίσχυση τους.

Να επισημάνουμε την άψογη συνεργασία που έχουμε με το Παράρτημα Πελοποννήσου του ΕΛΙΝΥΑΕ όλα αυτά τα χρόνια. Συνεργασία η οποία έχει αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη, γόνιμη και εποικοδομητική στα μέλη μας Μηχανικούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου κατόπιν των ανωτέρω, ζητά:

 • Την ανάκληση της απόφασης για κατάργηση του παραρτήματος Πελοποννήσου του ΕΛΙΝΥΑΕ με έδρα στην Τρίπολη και για απολύσεις των συναδέλφων που εργάστηκαν σε αυτό.
 • Την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης του Ινστιτούτου από το ΛΑΕΚ και από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
 • Την αναβάθμιση της ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής και της ανάπτυξης του αναγκαίου έργου του ΕΛΙΝΥΑΕ με περιεχόμενο δράσεων που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές οξύτατες ανάγκες των εργαζομένων της χώρας για την προστασία τους από τον επαγγελματικό κίνδυνο.

 

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου

Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΙΝΥΑΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (16/11/2018)

Mε βάση την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του ΕΛΙΝΥΑΕ, διακόπτεται η λειτουργία του Παραρτήματος Τρίπολης (που καλύπτει την περιοχή της Πελοποννήσου) και απολύεται η εργαζόμενη σε αυτό, η οποία είναι και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Προχωρά στην πράξη η υλοποίηση της απόφασης  της Διοίκησης του ΕΛΙΝΥΑΕ για απολύσεις και νέο κλείσιμο παραρτημάτων του Ινστιτούτου.

Η απόφαση για συρρίκνωση της δραστηριότητας του Ινστιτούτου και μείωση επιστημονικού προσωπικού, πραγματοποιείται σε μια περίοδο που αυξάνονται τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες και η ανάγκη για προώθηση της έρευνας, της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου είμαστε για άλλη μια φορά απλήρωτοι.

Οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου καλούμαστε και πάλι να πληρώσουμε για ευθύνες και χρέη για τα οποία δεν ευθυνόμαστε.

Απαιτούμε:

 • Την άμεση ανάκληση όλων των απολύσεων που έχουν γίνει και την επαναλειτουργία όλων των παραρτημάτων που έχει διακοπεί η λειτουργία τους.
 • Την ανάκληση της απόφασης της Διοίκησης για απολύσεις και κλείσιμο παραρτημάτων του ΕΛΙΝΥΑΕ.
 • Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.
 • Άμεση αύξηση της χρηματοδότησης του Ινστιτούτου από το ΛΑΕΚ και από άλλες πηγές (π.χ. γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συνεργασία με τα Ινστιτούτα των ιδρυτικών φορέων, χρηματοδότηση από το κράτος).
 • Αναβάθμιση της ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής και της ανάπτυξης του αναγκαίου έργου του ΕΛΙΝΥΑΕ με περιεχόμενο δράσεων που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές οξύτατες ανάγκες των εργαζομένων της χώρας για την προστασία τους από τον επαγγελματικό κίνδυνο.

 

Θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Προχωράμε σε σειρά δράσεων το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως:

 • Απεργία στις 28/11/2018.
 • Τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και άλλες νομικές ενέργειες ανάλογα με τις εξελίξεις.
 • Ενέργειες δημοσιοποίησης δράσεων του σωματείου.
 • Κάλεσμα για συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε άλλα σωματεία και φορείς.
 • Συναντήσεις με τους φορείς που εκπροσωπούνται στο ΔΣ του ΕΛΙΝΥΑΕ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.: Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης για απολύσεις και κλείσιμο παραρτημάτων!

13/11/2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η Διοίκηση του ΕΛΙΝΥΑΕ ανακοίνωσε χθες την απόφασή της για κλείσιμο του Παραρτήματος Τρίπολης (που καλύπτει την περιοχή της Πελοποννήσου) και την απόλυση της εργαζόμενης σε αυτό (μητέρας τριών παιδιών, εκλεγμένης στο ΔΣ του Σωματείου του ΕΛΙΝΥΑΕ και στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας). Η Διοίκηση του ΕΛΙΝΥΑΕ δημιουργεί εκτός των άλλων εμπόδια στη λειτουργία του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΛΙΝΥΑΕ, αφού η εργαζόμενη είναι εκλεγμένη στο πενταμελές ΔΣ του σωματείου.

Η απόλυση και το κλείσιμο του Παραρτήματος Τρίπολης έρχεται σε μια περίοδο όπου μόλις ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο μελέτης (προϋπολογισμού 30.000 € που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί) που υλοποίησε το Παράρτημα σε συνεργασία με στελέχη του Ινστιτούτου από την Αθήνα (αφορούσε την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Μεγαλόπολης) και ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με εκπροσώπους της Περιφέρειας για υλοποίηση άλλης αντίστοιχης μελέτης, πολλαπλάσιου προϋπολογισμού, σε άλλη περιοχή της Πελοποννήσου.

Στην ουσία προχωρά η υλοποίηση της απόφασης  της προηγούμενης Διοίκησης του ΕΛΙΝΥΑΕ για 17 συνολικά απολύσεις και κλείσιμο 5 παραρτημάτων. Οι απολύσεις πραγματοποιούνται σταδιακά – «σαλαμωτά» με σκοπό τη μείωση των αντιδράσεων. Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου είμαστε για άλλη μια φορά απλήρωτοι, χωρίς να υπάρχει σαφής δέσμευση της Διοίκησης για το χρόνο πληρωμής των δεδουλευμένων μας.

Η λεγόμενη «επανεκκίνηση» ή «επανασύσταση» του ΕΛΙΝΥΑΕ που επικαλούνται οι κοινωνικοί εταίροι και η Διοίκηση του Ινστιτούτου είναι στην πραγματικότητα η αποδυνάμωση του Ινστιτούτου από επιστημονικό δυναμικό, η γεωγραφική συρρίκνωση και η κατ’ όνομα μόνο περιφερειακή πανελλαδική κάλυψη, η μείωση των δραστηριοτήτων (π.χ. μείωση του αριθμού των σεμιναρίων), η απουσία μελετών αναγκαίων για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου σε κλάδους με αυξημένη επικινδυνότητα (π.χ. με θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες) κ.λπ.

Οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου καλούμαστε και πάλι να πληρώσουμε για ευθύνες και χρέη για τα οποία δεν ευθυνόμαστε.

Σημειώνουμε ότι η Διοίκηση του Ινστιτούτου ενώ οφείλει να εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότησή, δεν αξιοποιεί ούτε καν τις προτάσεις που είχαν διατυπωθεί στην τελευταία τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο εργασίας στις 13/2/2018.

Οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου δεν θα μείνουμε απαθείς απέναντι στις απολύσεις, στη μη καταβολή δεδουλευμένων, στην απαξίωση του ΕΛΙΝΥΑΕ και του έργου του.

Απαιτούμε την ανάκληση της απόλυσης της εργαζόμενης και της απόφασης για τις 17 απολύσεις και το κλείσιμο παραρτημάτων συνολικά.

Θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας (κινητοποιήσεις, ενέργειες δημοσιοποίησης, νομικές ενέργειες).

Καλούμε ως πρώτο βήμα σε δίωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 15/11 (τις 2 πρώτες ώρες του ωραρίου) και συμβολική παρουσία αντιπροσωπείας του Σωματείου στο Υπουργείο Εργασίας στη συνεδρίαση του ΣΥΑΕ (9.00 π.μ.) όπου θα επιδώσουμε το ψήφισμα του Σωματείου.

Θα προχωρήσουμε τις επόμενες ημέρες σε έκτακτη γενική συνέλευση του σωματείου για να αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας.

 

 

Το ΔΣ του Σωματείου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Π.Τ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Όχι στο κλείσιμο του παραρτήματος Τριπόλεως του ΕΛΙΝΥΑΕ και στην απόλυση της εργαζόμενής του

Κόρινθος : 21/11/2018

ΠΡΟΣ: Σωματεία & Συλλόγους Κορινθίας

 

Θέμα: “Όχι στο κλείσιμο του παραρτήματος Τριπόλεως του ΕΛΙΝΥΑΕ και στην απόλυση της εργαζόμενής του.”

 

Σε μια πορεία απαξίωσης χρόνων για το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, η διοίκησή του (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ) κλείνει το παράρτημα της Τρίπολης που καλύπτει την περιοχή της Πελοποννήσου. Είχε προηγηθεί το κλείσιμο του παραρτήματος Ηρακλείου ενώ το σχέδιο είναι να απολυθούν 17 εργαζόμενοι και να κλείσουν τα παραρτήματά του.

Ταυτόχρονα απολύεται η μοναδική εργαζόμενη η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών και ταυτόχρονα συνδικαλιστικό στέλεχος εκλεγμένη στο ΔΣ του Σωματείου του ΕΛΙΝΥΑΕ και στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας. Πρόκειται δηλαδή για παράνομη απόλυση εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου περί απόλυσης συνδικαλιστών, αλλά και τρομοκρατική για να επιβάλλει τη σιωπή των εργαζομένων με την αποδοχή της κατάστασης. Πρόκειται για συνέχεια της επίθεσης που δέχεται το συνδικαλιστικό κίνημα αυτή την εποχή και κάθε εργαζόμενος κάθε σωματείο πρέπει να την δει σαν επίθεση στα δικαιώματά του.

Το σπουδαίο ερευνητικό και ελεγκτικό έργο που έχει παραχθεί στο ΕΛΙΝΥΑΕ έχει μεγάλη σημασία για τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους, τη στιγμή που κάθε μέρα θρηνούμε θύματα από τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας. Σεμινάρια επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας, γιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζομένων, πλούσιο έργο σε προγράμματα εκπαίδευσης ή για την προαγωγή της Υγείας στο δημόσιο τομέα. Εκδόσεις που περιλαμβάνουν βιβλία, φυλλάδια, περιοδικό, cd-dvd, πάνω στο θέμα της ασφάλειας εργασίας σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Κορινθίας του Π.Σ.Φ. καταδικάζει τις τελευταίες αυτές εξελίξεις. Εξυπηρετούν το ΣΕΒ, με ευελιξία στην αγοράς εργασίας και συγκάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου, ώστε να γίνει πιο φθηνή η εργατική δύναμη απαλλαγμένη από κόστη για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

 Να ανακληθούν οι απολύσεις και να ενισχυθεί το παράρτημα με το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

 Να βγουν συμπεράσματα για το ρόλο της ΓΣΕΕ και άλλων συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών που παραδίδουν την υγιεινή και ασφάλεια στους βιομήχανους και μαζί συνεργάζονται για το ξήλωμά της.

 Κάθε σωματείο, σύλλογος, φορέας να πάρει απόφαση καταδίκης αυτών των εξελίξεων.

 

Για τη Δ.Ε του Π.Τ Κορινθίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Α.Ε. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίπολη 19 Νοεμβρίου 2018

Εργαζόμενοι-εργαζόμενες, άνεργοι-άνεργες, νέοι-νέες,

 

Καταγγέλλουμε την απόλυση της εργαζόμενης του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) – Παράρτημα Τρίπολης.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόλυσης της εργαζόμενης η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, μέλος του σωματείου μας, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και του ΔΣ του Σωματείου των Εργαζομένων του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση του ΕΛΙΝΥΑΕ για να μπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του γενικά και ειδικότερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και η συνέχιση λειτουργίας του Παραρτήματος.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι το μόνο εξειδικευμένο μη κερδοσκοπικό ερευνητικό Ινστιτούτο για την υγεία και ασφάλεια στη χώρα μας και η περιοχή της Πελοποννήσου καλύπτεται από το μοναδικό παράρτημα που βρίσκεται στην Τρίπολη.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του νομού να ενώσουν την φωνή τους μαζί μας, να σηκώσουν το ανάστημα τους και με αφορμή την πανελλαδική απεργία στις 28 Νοέμβρη να απαιτήσουμε:

Εδώ και τώρα αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές.

Κατάργηση του Ν. Αχτσιόγλου-Βρούτση που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Αύξηση του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ για όλους και επαναφορά των ΣΣΕ.

Να βροντοφωνάξουμε πως τα ψίχουλα που τάζει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση ελέω προεκλογικής περιόδου, δεν αλλάζουν τη ζωή της μεγάλης λαϊκής  πλειοψηφίας που στενάζει από το διαρκές χτύπημα στο λαϊκό εισόδημα και τους φόρους. Κανένας από τους 700 περίπου μνημονιακούς νόμους δεν πρόκειται να καταργηθεί καθώς έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις για επιτήρηση και δημοσιονομικά μέτρα έως το 2060!

Ήρθε η ώρα να βγουν οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο!

Να δώσουμε με ενότητα ενιαίο και συντονισμένο αγώνα. Να μην δεχτούμε καμιά αναμονή και ανοχή. Να απαντήσουμε στα ψέματα και τις αυταπάτες που σπέρνουν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η ΝΔ.  Κανείς δεν θα μας λύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι αντεργατικές πολιτικές των κυβερνήσεων τους από την έναρξη της κρίσης, αν δεν οργανωθεί μαζικός, αποφασιστικός αγώνας. «Μπροστά οι δικές μας ανάγκες-Όχι τα κέρδη των λίγων».

Κανείς να μην πιστέψει τα ψέματα και τις απάτες της κυβέρνησης!

Διεκδικούμε:

 • Άμεση ανάκληση της απόφασης για κλείσιμο του Παραρτήματος του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Τρίπολη και της απόλυσης της εργαζόμενης σε αυτό.
 • Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου-Βρούτση που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφορά των ΣΣΕ και του κατώτερου μισθού στα 751€ για όλους.
 • Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους
 • Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές.
 • Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
 • Δημόσια καθολική υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ, στο 80% του κατώτερου μισθού.
 • Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας. Να σταματήσουν όλες οι διώξεις!
 • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας.
 • Απαιτούμε υποδομές εδώ και τώρα, αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης για να μην πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή, να μην καιγόμαστε το καλοκαίρι.
 • Καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Δεν ανεχόμαστε να γίνει η χώρα μας αεροπλανοφόρο για επεμβάσεις. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους γείτονες λαούς. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες ανάγκες.   

Όλοι και όλες στην απεργία, στις 28 Νοέμβρη, 10.30πμ – ΠΛ. ΠΕΤΡΙΝΟΥ

ΕΛΜΕ Αρκαδίας: Ψήφισμα για το ΕΛΙΝΥΑΕ

 Τρίπολη 22 Νοεμβρίου   2018

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αρκαδίας  εκφράζει την αντίθεση του με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΙΝΥΑΕ για τη διακοπή λειτουργίας του Παραρτήματος στην Τρίπολη και την απόλυση της εργαζόμενης που εργάζεται σήμερα εκεί.

Η αναγκαιότητα ουσιαστικής λειτουργίας του Ινστιτούτου και ιδιαίτερα των παραρτημάτων του στην περιφέρεια είναι μεγάλη. Το ΕΛΙΝΥΑΕ αποτελεί σήμερα το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο στη χώρα μας που αναπτύσσει μελετητικό και πληροφοριακό έργο και μπορεί να υποστηρίξει τους εργαζόμενους και τους εργοδότες για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το Παράρτημα του ΕΛΙΝΥΑΕ στην Τρίπολη το επισκέπτονταν και πολλοί εκπαιδευτικοί από την Πελοπόννησο (αφού κάλυπτε και τους 5 νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου) για να πάρουν πληροφορίες και υλικό για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας τόσο για μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης (π.χ. Τεχνολογία) όσο και για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. στήσιμο και εξοπλισμό εργαστηρίων).

Η συρρίκνωση της δραστηριότητας του ΕΛΙΝΥΑΕ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν και η ανάγκη για ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε όλη τη χώρα γίνεται ακόμη πιο επιτακτική.

Ειδικά για την Πελοπόννησο την οποία καλύπτει το Παράρτημα Τρίπολης του ΕΛΙΝΥΑΕ, λειτουργούν μεγάλες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ Κορίνθου, Καλαμάτας, Τρίπολης), το Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης της ΔΕΗ και συμβαίνουν πολλά εργατικά ατυχήματα, ακόμα και θανατηφόρα, καθώς και επαγγελματικές ασθένειες, για τις οποίες δεν έχει γίνει ουσιαστική έρευνα και καταγραφή.

Το Δ.Σ. ΕΛΜΕ Αρκαδίας ζητά:

 • Την ανάκληση της απόφασης για κλείσιμο του Παραρτήματος Τρίπολης του ΕΛΙΝΥΑΕ και της απόλυσης της εργαζόμενης.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΛΙΝΥΑΕ από το ΛΑΕΚ και άλλες πηγές
 • Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και ανάπτυξη του αναγκαίου έργου του ΕΛΙΝΥΑΕ με περιεχόμενο δράσεων που θα ανταποκρίνεται ι στις σημερινές οξύτατες ανάγκες των εργαζομένων της χώρας για την προστασία τους από τον επαγγελματικό κίνδυνο.

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα οικοδόμου στη Θεσσαλονίκη, 20/11/2018

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Θεσσαλονίκης, «ο συνάδελφος ηλικίας 65 ετών, δίχως δικαίωμα συνταξιοδότησης, ακόμα εργαζόταν σε υπό κατασκευή έργο επί της οδού Ερμού και Αγίας Σοφίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο συνάδελφος πραγματοποιούσε οικοδομικές εργασίες στην όψη του κτιρίου και σε ύψος που ξεπερνούσε τα 12 μέτρα από όπου έπεσε στο κενό. Κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο ο συνάδελφος κατέληξε».

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, Δήμος Αλίμου, 16/11/2018

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε λόγω ανατροπής απορριμματοφόρου του Δήμου Αλίμου, κατά τη διάρκεια μεταφοράς  στο ρεύμα προς Ελευσίνα της λεωφόρου ΝΑΤΟ, λίγο πριν τη χωματερή. Τη ζωή του  έχασε ο οδηγός τους οχήματος.

Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας: Ψήφισμα για την απόλυση στο ΕΛΙΝΥΑΕ

15/11/2018

Καταγγέλλουμε την απόλυση της εργαζόμενης του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) – Παράρτημα Τρίπολης.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόλυσης της εργαζόμενης η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και του ΔΣ του Σωματείου των Εργαζομένων του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση του ΕΛΙΝΥΑΕ για να μπορεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του γενικά και ειδικότερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και η συνέχιση λειτουργίας του Παραρτήματος.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι το μόνο εξειδικευμένο μη κερδοσκοπικό ερευνητικό Ινστιτούτο για την υγεία και ασφάλεια στη χώρα μας και η περιοχή της Πελοποννήσου καλύπτεται από το μοναδικό παράρτημα που βρίσκεται στην Τρίπολη.  Η διοίκηση του ΕΛΙΝΥΑΕ,  στην οποία συμμετέχουν  όλοι οι κοινωνικοί εταίροι ( ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), διακόπτει τη λειτουργία του Παραρτήματος υλοποιώντας μια απόφαση για 17 συνολικά απολύσεις και κλείσιμο 5 παραρτημάτων πανελλαδικά.  Η όποια υποβάθμισή του θα έχει συνέπεια την όξυνση προβλημάτων στους χώρους εργασίας λόγω της ανεπαρκούς πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου (σοβαρά και θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες που θερίζουν και εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται, να μην καταγράφονται κ.λπ.).

Η συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του Παραρτήματος Τρίπολης και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του, είναι πολύ σημαντική για όλους τους εργαζόμενους του νομού μας και συνολικότερα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΝΥΑΕ

15/11/2018

Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το ΣΕΒ προχώρησε σ’ αυτή την απόλυση για να φιμώσει κάθε φωνή αντίστασης των εργαζομένων του ΕΛΙΝΥΑΕ ενάντια στο κλείσιμο των παραρτημάτων του, στην παράδοση του στους βιομηχάνους. Για ακόμα μία φορά επαληθεύεται ότι η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ όχι μόνο υπονομεύει τους αγώνες των εργαζομένων, αλλά διαγκωνίζεται για να είναι ο καλύτερος υπηρέτης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων.

Η απόλυση της εργαζόμενης μητέρας στην Τρίπολη είναι έκφραση της εργοδοτικής βίας σ’ όλο της το μεγαλείο.

Τη στιγμή που η εργοδοσία στέλνει τη μητρότητα στο απόσπασμα ως κόστος, ενώ τα μέτρα προστασίας των γυναικών στους χώρους εργασίας είναι ανύπαρκτα, η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ παραδίδει πλήρως την υπόθεση της υγιεινής και ασφάλειας στα χέρια των βιομηχάνων. Γι’ αυτό και προχώρησε σ’ αυτή την τρομοκρατική απόλυση.

Απαιτούμε:

Να παρθεί τώρα πίσω η απόλυση της εργαζόμενης αλλά και όλες οι άλλες απολύσεις που έχουν προηγηθεί στο ΕΛΙΝΥΑΕ.

Την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο των παραρτημάτων του.

Τα Συνδικάτα Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ, και στον Επισιτισμού Μεσσηνίας καταγγέλλουν τις απολύσεις συνδικαλιστών στο ΕΛΙΝΥΑΕ

15 Νοεμβρίου 2018

 

Την Δευτέρα 12 Νοέμβρη η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ στην διοίκηση του ΕΛΙΝΥΑΕ, (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας), ανακοίνωσε την απόλυση εργαζόμενης στο παράρτημα της Τρίπολης. Τα ταξικά σωματεία συμπαρίστανται και καταγγέλλουν την απόλυση της συνδικαλίστριας και μητέρας τριών παιδιών.

Η απόλυση εκτός των άλλων δημιουργεί εμπόδια στην λειτουργία του σωματείου αφού η εργαζόμενη είναι εκλεγμένη στο 5αμελές ΔΣ του σωματείου του ΕΛΙΝΥΑΕ. Η απόλυση σε συνδυασμό με το κλείσιμο του παραρτήματος, φωτογραφίζει τον σκοπό πού εξυπηρετεί, αφού γίνεται σε μία περίοδο όπου βρίσκεται σε υλοποίηση μελέτη πού αφορούσε την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Για μας είναι ξεκάθαρο:

Δεν υπάρχει μέρα, πού η εργοδοτική πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, να μην δίνει τα διαπιστευτήρια της στους φίλους της εργοδότες.

Ο μόνος δρόμος για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος είναι να αλλάξουν οι συσχετισμοί στο συνδικαλιστική ηγεσία, μέσα από την μαζική μας συμμετοχή στις διαδικασίες των συνδικάτων. Να κάνουμε τα συνδικάτα ζωντανά και να βγάλουμε από την ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος τους εργοδότες (ιδιοκτήτες ΑΕ κλπ).

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦIΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΛΙΝΥΑΕ

Το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων & Ποτών Αργολίδας εκφράζει τη συμπαράστασή του και είναι στο πλευρό της συναδέλφου, εργαζόμενης στο ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας),  στο Παράρτημα Τρίπολης, που η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ομάδα Βασιλόπουλου – ΣΥΡΙΖΑ), σε αγαστή συνεργασία με τον ΣΕΒ στη διοίκηση του ΕΛΙΝΥΑΕ, τη Δευτέρα 12 Νοέμβρη  ανακοίνωσε την απόλυσή της.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ, σύμφωνα με τις καταστατικές του αρχές, οφείλει να παράγει ερευνητικό, μελετητικό και εκπαιδευτικό έργο για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ).

Η απόλυση της συναδέλφου σχετίζεται με την γενικότερη υποβάθμιση του Ινστιτούτου σε μια περίοδο μάλιστα όπου οξύνονται οι ανάγκες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου  (σοβαρά και θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες που θερίζουν και εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται, να μην καταγράφονται κ.λπ.).

Άμεσα υπεύθυνοι για την υποβάθμιση, οι εργοδότες του ΕΛΙΝΥΑΕ, «κοινωνικοί εταίροι» ΓΣΕΕ -ΣΕΒ και η σημερινή κυβέρνηση

Είναι προφανές ότι η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, ταγμένη στους στρατηγικούς στόχους «ανάπτυξης» των μεγαλοεπιχειρηματιών που έχουν θεό τους το κέρδος, υπονομεύει την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων μέσα στους χώρους δουλειάς, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ΕΛΙΝΥΑΕ.

Αυτός ο συνδικαλισμός της ενσωμάτωσης μαζί με την εργοδοσία που επιδεινώνουν καθημερινά τις συνθήκες δουλειάς και ζωής των εργαζόμενων, πρέπει να βρουν απέναντί τους το ενιαίο μέτωπο των εργαζομένων, διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες τους.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόλυσης και όλων των απολύσεων που έχουν προηγηθεί, όπως επίσης και την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο του παραρτήματος και όλων των παραρτημάτων

Κοινός αγώνας όλων των εργαζομένων για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, κοινός αγώνας  για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας στους χώρους δουλειάς!

Η  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΙΝΥΑΕ

14/11/2018

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ν. Λάρισας, συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) στον αγώνα τους ενάντια στις προωθούμενες απολύσεις και τη διακοπή λειτουργίας 5 περιφερειακών παραρτημάτων του Ινστιτούτου (Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Τρίπολης).

Μετά την προσχεδιασμένη αποχώρηση του ΣΕΒ από το ΕΛΙΝΥΑΕ, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις διαμορφώνεται απροκάλυπτη συμπόρευση της πλειοψηφίας της Διοίκησης της ΓΣΕΕ με την αρχική πρόταση του ΣΕΒ για κλείσιμο των περιφερειακών παραρτημάτων και απολύσεις εργαζομένων, οι οποίες σε συνδυασμό με την υπάρχουσα υποχρηματοδότηση οδηγούν σε υπονόμευση των δυνατοτήτων παραγωγής επιστημονικού έργου που αφορά την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Όλα αυτά προωθούνται σε μια περίοδο όπου αυξάνεται η επικινδυνότητα στους χώρους δουλειάς, που εκφράζεται με αύξηση των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που θερίζουν.

Η διαχρονική υποχρηματοδότηση του Ινστιτούτου, η υποβάθμιση των υποδομών του και η μεθόδευση συρρίκνωσής ή κλεισίματός του, είναι ενταγμένη στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ που θυσιάζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο βωμό της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, πλευρά της οποίας είναι και η υποβάθμιση της αναγκαίας έρευνας για τις συνθήκες εργασίας. Η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, είναι που οδηγεί το ΕΛΙΝΥΑΕ σε ανεπαρκή χρηματοδότηση και τη συσχετίζει με την κρατική πολιτική «στάσης πληρωμών» για να εμφανίζει, εκτός των άλλων, δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου, όσο συνεχίζουμε να βαδίζουμε στο σημερινό δρόμο ανάπτυξης. Ο αγώνας των εργαζόμενων του ΕΛΙΝΥΑΕ μπορεί να δεθεί ακόμα περισσότερο με τον αγώνα του ταξικού εργατικού κινήματος για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας για την προοπτική της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων, με μέτωπο απέναντι σε εργοδοσία – κυβέρνηση – ΕΕ-ΔΝΤ.

Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ έχει την ευθύνη να λάβει άμεσα μέτρα για να μη γίνει καμία απόλυση εργαζομένων, για τη διατήρηση και αύξηση του επιστημονικού του δυναμικού, για την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΛΙΝΥΑΕ απ΄ το ΛΑΕΚ και το κράτος, τη διασφάλιση και αναβάθμιση της λειτουργίας όλων των περιφερειακών παραρτημάτων του Ινστιτούτου, την αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας και των σχετικών υποδομών με προτεραιότητα στους κλάδους με τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και την υψηλότερη βιομηχανική ρύπανση.

Η Διοίκηση

Διαμαρτυρία σωματείων για το κλείσιμο του Παραρτήματος Τρίπολης του ΕΛΙΝΥΑΕ

Πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα ενάντια στην απόφαση κλεισίματος του Παραρτήματος Τρίπολης του ΕΛΙΝΥΑΕ και την απόλυση της εργαζόμενης σε αυτό.

Παρακολουθήστε στο βίντεο δηλώσεις εκπροσώπων των σωματείων και της εργαζόμενης που απολύεται, η οποία είναι και μέλος του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων του ΕΛΙΝΥΑΕ και μέλος του ΔΣ του εργατικού Κέντρο Αρκαδίας.

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                    Τρίπολη   1411-2018    

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας καταγγέλλει την απόλυση της εργαζόμενης στο Παράρτημα Τρίπολης του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) που καλύπτει την περιοχή της Πελοποννήσου, καθώς και την πρόθεση της διοίκησης του ΕΛΙΝΥΑΕ να διακόψει τη λειτουργία του Παραρτήματος. Η εργαζόμενη, μητέρα τριών παιδιών, είναι μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας και του ΔΣ του Σωματείου των Εργαζομένων του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόλυσης της εργαζόμενης και τη συνέχιση της λειτουργίας του Παραρτήματος Τρίπολης του ΕΛΙΝΥΑΕ. Να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση του ΕΛΙΝΥΑΕ για να μπορεί να εξυπηρετήσει τους καταστατικούς του σκοπούς γενικά και ειδικότερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του Παραρτήματος Τρίπολης και η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του, είναι πολύ σημαντική για όλους τους εργαζόμενους του νομού μας και συνολικότερα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε μια περίοδο όπου αυξάνονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι και η διερεύνηση και πρόληψή τους είναι επιτακτική ανάγκη.

 

                                          Το Δ.Σ.